2016. augusztus 22., hétfő

KEDVESEINK, SZERETNÉNK MEGKÖSZÖNNI.. . .

KEDVESEINK!!

Jövő hétvégén éppen négy esztendeje, hogy összeköltöztünk.
SZERETNÉNK MEGKÖSZÖNNI MINDEN ROSSZAKARÓNKNAK, AZT AZ INTENZÍV ÉS ALATTOMOS HÁTBATÁMADÁST, ÉS MINDEN ROSSZINDULATOT, AMIVEL ILLETTEK BENNÜNKET.

ŐSZINTÉN! NÉLKÜLETEK SOHA NEM JÖTTÜNK VOLNA RÁ, HOGY MILYEN FONTOSAK ÉS NÉLKÜLÖZHETETLENEK VAGYUNK EGYMÁS SZÁMÁRA.

Minden egyes rosszindulatú megjegyzésetek, illetve szarkeverésetek csak erősítette az egymás iránt érzett bizalmunkat, és a Teremtőbe vetett hitünket.

Így hát mi mást mondhatnánk nektek, minthogy:
"Köszönjük! Ha Isten terhet ad, erőt is ad hozzá.Legyetek mind áldottak, mind boldogok, és legyen minden ősötök és leszármazottatok minden térben és időben áldott, a JÉZUS nevében, JA ÉS MA TANULTAM A LEGÚJABB TRÉNINGELŐMTŐL!! VÁJATOK ANGYALLÁ, MIND!"
Hát nem fantasztikus? Hát nem csodálatos a világ?
MINÉL INKÁBB ÁRTANI AKAR VALAKI VALAKINEK! ANNÁL INKÁBB FELÉBRESZTI, ÉS ELINDÍTJA A TUDATOSSÁG ÚTJÁN. És akkor kinek is árt tulajdonképpen?

Aki másokat kritizál, saját magával áll harcban.
ENNYIT RÓLATOK!

ÉS KÖSZÖNJÜK NEKTEK, MERT TI IS KELLETTETEK A BOLDOGSÁGUNKHOZ. Nélkületek fele annyit sem érne.

:) És TI, akik mindig is velünk tartottatok, ÁLDÓDJATOK MEG, GAZDAGODJATOK MEG, EGÉSZSÉGESEDJETEK MEG, BÖLCSÜLJETEK MEG, ÉS VÁLJATOK TI IS ANGYALLÁ MIND, MERT IMÁDUNK BENNETEKET! Nélkületek, sohasem éreznénk azt a boldogságot, amit Veletek.

Tehát értitek?
MINDENKI, AKI ELLENETEK VAN, A FEJLŐDÉSETEK RUGÓJA.
MINDENKI, AKI VELETEK VAN, AZ INSPIRÁCIÓ AZ ÉLETETEKBEN.

MOST MÁR ÉRTHETŐ, MIÉRT IS MONDJA A TANÍTÁS, HOGY MINDEN ÉS MINDENKI ÉRTED VAN? . . .
Egy startlap a Te személyes boldogulásodhoz, felemelkedésedhez: http://kassaicsilla.com

A TI napról-napra egyre szerelmesebb Csillátok és A TI napról-napra egyre szerelmesebb Andrisotok

JAJ, DE SZERETÜNK BENNETEKET! JAJ, DE SZÉP A VILÁG!
KÖSZÖNJÜK NEKTEK, Ó DRÁGA IGAZI SZÜLEINK!
ISTEN ANYA ÉS ISTEN APA.
A JÉZUS NEVÉBEN!

Csak a hülyék tudnak mindent, a többiek életük végéig tanulnak. (A.Einstein)


Egy 1843-ból származó csodás költemény 2016-os átdolgozása

Kedveseim! Ez a költemény, mindig is a kedvencem volt. Próbáltam e szerint élni, de nekem többet ártott, mint használt. Ám de gyönyörűen hangzó gondolatai miatt kívülről fújom ma is.
Sorsunkat szokásaink határozzák meg, szokásainkat pedig gondolataink, érzéseink és meggyőződéseink.
Ma jött az ihlet. Át kell nekem ezt írni 2016-os verzióra. Mert lehet egy költemény gyönyörű. ámbár ha rombol, akkor nem szabad mondogatni. Amit ugyanis sokat mondogatunk szokássá válik.
Így hát lásd ez eredetit, 1843-ból, majd a frisset, 2016-ból:
Vörösmarty Mihály: A merengőhöz (Laurának)
Hová merűlt el szép szemed világa? Mi az, mit kétes távolban keres? Talán a múlt idők setét virága, Min a csalódás könnye rengedez? Tán a jövőnek holdas fátyolában Ijesztő képek réme jár feléd, S nem bízhatol sorsodnak jóslatában, Mert egyszer azt csalúton kereséd? Nézd a világot: annyi milliója, S köztük valódi boldog oly kevés. Ábrándozás az élet megrontója, Mely, kancsalúl, festett egekbe néz. Mi az, mi embert boldoggá tehetne? Kincs? hír? gyönyör? Legyen bár mint özön, A telhetetlen elmerülhet benne, S nem fogja tudni, hogy van szívöröm. Kinek virág kell, nem hord rózsaberket; A látni vágyó napba nem tekint; Kéjt veszt, ki sok kéjt szórakozva kerget: Csak a szerénynek nem hoz vágya kínt. Ki szívben jó, ki lélekben nemes volt, Ki életszomját el nem égeté, Kit gőg, mohó vágy s fény el nem varázsolt, Földön honát csak olyan lelheté. Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába: Egész világ nem a mi birtokunk; Amennyit a szív felfoghat magába, Sajátunknak csak annyit mondhatunk. Múlt és jövő nagy tenger egy kebelnek, Megférhetetlen oly kicsin tanyán; Hullámin holt fény s ködvárak lebegnek, Zajától felréműl a szívmagány. Ha van mihez bizhatnod a jelenben, Ha van mit érezz, gondolj és szeress, Maradj az élvvel kínáló közelben, S tán szebb, de csalfább távolt ne keress, A birhatót ne add el álompénzen, Melyet kezedbe hasztalan szorítsz: Várt üdvöd kincse bánat ára lészen, Ha kart hizelgő ábrándokra nyitsz. Hozd, oh hozd vissza szép szemed világát; Úgy térjen az meg, mint elszállt madár, Mely visszajő, ha meglelé zöld ágát, Egész erdő viránya csalja bár. Maradj közöttünk ifju szemeiddel, Barátod arcán hozd fel a derűt: Ha napja lettél, szép delét ne vedd el, Ne adj helyette bánatot, könyűt. 1843. február vége – március eleje
És íme, az én változatom ma 2016.08.20,-án.
Vörösmarty Mihály: A merengőhöz költeményének Kassai Csillás átdolgozása 2016.08.20-án)

Hová merűlt el szép szemed világa? Mi az, mit kétes távolban keres? Talán a múlt idők setét virága, Min a csalódás könnye rengedez? Tán a jövőnek holdas fátyolában Ijesztő képek réme jár feléd, S nem bízhatol sorsodnak jóslatában, Mert egyszer azt csalúton kereséd? Nézd a világot: annyi milliója, S köztük valódi boldog oly kevés. Ábrándozás az élet megmentője, Mely, csodás képeket fest eléd. Mi az, mi embert boldoggá tehetne? Kincs? hír? gyönyör? Legyen bár mint özön, A telhetetlen elmerülhet benne, S nem fogja tudni, hogy van szívöröm. Kinek virág kell, nem hord rózsaberket; A látni vágyó napba nem tekint; Kéjt veszt, ki sok kéjt szórakozva kerget: Csak a szerénynek nem hoz vágya kínt. Ki szívben jó, ki lélekben nemes volt, Ki életszomját el nem égeté, Kit gőg, mohó vágy el nem varázsolt,
a Mennyben honát csak AZ lelheté. Nézz hát,nézz hát körbe vágyaid távolába: Egész világ a Mi birtokunk; És amennyit a szív felfoghat magába, Bármit, MINDENT magunknak mondhatunk. Múlt és jövő nagy tenger egy kebelnek, Megférhetetlen oly kicsin tanyán; Hullámin holt fény s ködvárak lebegnek, Zajától felréműl a szívmagány. Csak a JELENBEN bízhatsz nyugton mindig, Ha van mit érezz, gondolj és szeress,
Maradj örökké a TEREMTŐ JELENBEN,
És mindig szebb, és gyönyörűbb távolt keress, A bÍrhatót mindig írd felül képzetekkel,
MERT A KÉPZELET VALÓSÁGOT TEREMT!
Várt üdvöd kincse ÖRÖM b ára lészen, Ha kart BOLDOG ábrándokra nyitsz.
Hozd, oh hozd vissza szép szemed világát; Úgy térjen az meg, mint elszállt madár, Mely visszajő, ha meglelé zöld ágát, Egész erdő viránya csalja bár. Maradj közöttünk MINDIG szemeiddel, Mindenki arcán hozd fel a derűt: Ha napja lettél, szép delét ne vedd el, S adj helyette MINDIG REMÉNYT,,mosolyt, derűt. 1843. február vége – március eleje HELYETT
2016. augusztus 20. Kassai Csilla, mert hogy elég volt a nyekergésből.
IMÁDLAK DRÁGA VÖRÖSMARTY MIHÁLY, DE AZ IDŐ HALAD. AZ ÉLET FEJLŐDIK, ÉS CSAK ANNYIT MONDHATOK, ÉN ÚGY. DE ÚGY SZERETLEK TÉGED! ÉS KÍVÁNOM, NEKED, ÉS MINDEN ŐSÖDNEK ÉS LESZÁRMAZOTTADNAK A FEJLŐDÉST, ÉS A BOLDOGSÁGOT, ÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉ!
TEREMTÉSRE FEL! http://kassaicsilla.com

2016. augusztus 12., péntek

Akit a pénz nem boldoggá, hanem értéktelenné tett

Mindig mondom, nem az a gazdag, akinek megvan mindene, hanem akinek nem hiányzik semmi. A minap megkeresett egy hölgy: - „Csilla, borzasztóan nagy szükségem van rád.
Minél hamarabb tudok hozzád jönni, annál jobb.”
Imádom, ahogy a Végtelen Intelligencia működik: Aki nagyon akar, annak minden akadály elhárul az útjából.
Akinek kétségei vannak, annak mindig akadályok gördülnek a velem való tréningjei  útjába.
Ő ahogy felvette velem a kapcsolatot, másnak reggel már itt is volt! Amiért billentyűt ragadtam, tipikus. Adott egy gyönyörű nő, aki kétségbeesetten érkezik hozzám. Azt mondja, ötven éves.

Tátva marad a szám, ahogy nézem. Gyönyörű, ha negyvenet mondott volna, azt is nehezemre esne elfogadni. Amikor beszél, olyan a hangja, mint egy igazi vérbeli művészé. Kellemes és megnyugtató, ám amit mond, szöges ellentétben van a látvánnyal.
 
Évekig sikeres vállalkozó volt. Jelenlegi párja akkor csapódott hozzá. Tíz gyönyörű sikerévük volt együtt. Ám aztán nagyon hiányozni kezdett neki a család. És ez a gyönyörű sikeres asszony, szült két gyermeket a párjának. A vállalkozás, amit ő teremtett, ráment erre. Ám a társa közben sokat tanult, művelte magát, és kikupálódott mellette. Aztán jöttek a nagy sikerek. A férfi belevetette magát az üzleti életbe, és mintha sosem lett volna a társának a párja, csak ez érdekli, csak ebben él, és társa minden érdeklődésére, sőt, most már kétségbeesett jelzésére ingerülten vagy elidegenülten reagál. Hibáztatja, ócsárolja, ahelyett hogy megbecsülné.
 
Házas élet nulla, családi élet nulla. A két gyermek első perctől az anyja gondja, az apjuk sosem törődött velük úgy, ahogy a gyermekek igényelték volna. Az ok törvényszerű. Az apának hányatott gyermekkora volt, egy rideg anyával megfűszerezve, aki soha nem árulta el neki, hogy aki felnevelte, nem az igazi apja. Ám ő mégis rájött sok évvel ezelőtt, és akkor is ki állt mellette? A jelenlegi párja. Ő segítette át a nehéz éveken. Hogy mi fáj a legjobban az asszonynak most? 
- “Csilla, mintha nem is emlékezne az első gyönyörű tíz évünkre. Mintha meg sem történt volna. Csak az üzlet, csak a siker, csak a pénz érdekli, és semmi más. Elhanyagoltnak, feleslegesnek, megalázottnak érzem magam. És engem hibáztat minden rosszért. Mondd Csilla, hogy történhetett ez meg velünk? Mit tegyek?”
 
Elmondjam? Amikor ez a sikeres hölgy találkozott a párjával, ő egy domináns és teremtő vezető volt. Az anyai szerepvállalással azonban abszolút beáldozta magát, és a háttérbe szorult. A párja, sajnos, nem tudja értékelni az anyai szerepet, nem látja át, hogy mennyire fontos a családi háttér, mert hogy nem élte meg. Amikor a saját anyjára gondol, csak a fájdalmas tapasztalatai jutnak eszébe, semmi más. 
 
És kin veri el most a port gyötrelmes gyermekkoráért? 
 
Azon, aki mellett beérett. Gyermekei anyján. Mikor a Főnix konzultáción félelmetesen kirajzolódott az, hogy a hölgy a gyermekkorában ugyanazokat a bírálatokat élte meg családi körben, -(Pl.Te mindent elrontasz, miattad van minden rossz!) - amiket most kap a kedves vele és a két gyermekkel ugyan mit sem törődő, rendkívül elfoglalt párjától, egyből megértette. A KÜLVILÁG EGY TÜKÖR, AMIT ÉPP TE HOZTÁL LÉTRE. 
HA BÁRMI NEM TETSZIK EBBEN A TÜKÖRBEN, AKKOR MAGADON KELL VÁLTOZTATOD, HOGY A TÜKÖRKÉP MÁS LEGYEN. Megértette. Amikor szerelmes volt belé a párja, Ő sikeres nő volt. Ráadásul a kronobiológiája szerint is Ő egy abszolút Teremtő alkat. Erre született. Teremtésre és nem elfogadásra. Abban maradtunk, tesz még egy próbálkozást, és az őt évek óta hitegető párját most ő fogja válaszút elé állítani. Valamint emellett, újra megteremti anyagi függetlenségét, úgy mint régen. Többé soha! Senkinek sem fogja kiszolgáltatni magát!

És hogy miért is? Erre a kérdésre sok válasz van:
1/ Azért, hogy jól érezze magát a bőrében.
2/ Azért, hogy a gyermekeinek ne egy lúzer, félrelökött anyamintát, hanem egy jéghátán is megélőt, egy tiszteletre méltót mutasson.
3/ Azért, mert ennek a még mindig párjának, - aki mellett totálisan megéli a társas magány szindrómát, -mint feleség és min anya, egyaránt,- bár anyagilag kétségtelenül nagyon sokra vitték, - megmutassa, pénz ide vagy oda:
 
„ ÉREK ANNYIT, HOGY EMBERSZÁMBA VEGYÉL! HISZEN MELLETTEM VÁLTÁL AZZÁ, AKI VAGY. NEKED SZÜLTEM KÉT GYERMEKET, MERT AZT HITTEM, ABBAN BÍZTAM, HOGY ÉRETT FÉRFI VAGY. AKI FELFOGJA A CSALÁD ÉRTÉKÉT, DE TÉVEDTEM! TE A MÚLTBAN ÉLSZ! ÉS BELEMENEKÜLSZ A BIZNISZBE. AZ NEKED MOST FONTOSABB MINDENNÉL, MÉG NÁLUNK IS. ÉS HITEGETSZ. BECSAPSZ, TÜRELMI IDŐT KÉRSZ TŐLEM. MÁR HÓNAPOK ÓTA. PEDIG ÉN CSAK EGY ICIPICI FIGYELMET VÁRTAM TŐLED, SEMMI MÁST. 
MAGAMNAK ÉS A GYERMEKEKNEK. ÉS MÉG AZT IS EL AKAROD VELEM HITETNI! HOGY ÉN VAGYOK EZÉRT IS A FELELŐS?HOGY MIATTAM VAN EZ AZ EGÉSZ HELYZET? HÁT AKKOR MENJ. MENJ BÉKÉVEL. ÉN SIKERES NŐ VOLTAM RÉGEN! SIKERES ANYA VAGYOK MOST! ÉS A JÖVŐBEN SIKERES ANYA LESZEK ÉS SIKERES ÚJRA A SZAKMÁMBAN. ÉN MÁR VOLTAM AZ ELSŐ, AMIKOR TE CSAK EGY LÚZER VOLTÁL. HÁT LESZEK ÚJRA ELSŐ! ÉN ÉS A GYERMEKEIM MEGÉRDEMLIK EZT TŐLEM, AZ ANYJUKTÓL.”
 
Mikor elment tőlem, sokáig gondolkodtam még felőle. Mennyi és mennyi ilyen, látszólag boldog és sikeres élet van a világon, ami mögött ott van a mélységes fájdalom, az elrontott múlt, a szülők egymás közti fájdalmas harca, és generációk szenvedése.
Ám ennek nem kell ám így lennie! A múltat ugyan már nem lehet kitörölni! Ám a jelenben tanulva a múltban elkövetett hibákból és berögzült rossz szokásokból, egy sokkal, de sokkal jobb és szebb, értékes jövőt lehet teremteni ITT és MOST-ban.
Közben mindig jussanak eszedbe Albert Einstein szavai: Tanulj a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban. A legfontosabb azonban, hogy ne hagyd abba a kérdezést.”
Mottónk: "A világ csak belülről változtatható meg!" Gyomos földbe nem érdemes új magokat vetni. mint ahogy gyomos (sérelmekkel teli) tudatalattiba sem, melynek az új magok az új célokat, gondolatokat jelentik. A főnix program által megszabadulhatsz a múlt sérelmeitől, és nekiláthatsz életed kiteljesítéséhez. Hiszen ezért vagy itt, nem másért.
Szeretettel, Csillátok

2016. augusztus 9., kedd

2016.08.09. Döbbenetes tréningtapasztalatok a generációs bűntudatrólElkészültem, ezt a videómat csak erős idegzetűeknek ajánlom. Idegenszívűek ne nézzék, ha csak nem akarnak szembesülni azzal, hogy kik is ők valójában.

A mai videóm címe:
2016.08.09. Döbbenetes tréningtapasztalatok a generációs bűntudatról

http://youtube.com/csillair csatornámon köszöntöm
6 352 feliratkozónkat és köszönöm a 2 969 737 megtekintést rajta.

Témák:
- Az eredendő bűntudatkeltés generációkat megnyomorító hatásairól
- A Mentál Motivációs mentor képzésről
- Elit klub tagság és feltételei
- Dr J Murphy a Bűntudatról
- Egyéni tudatfelszabadítás hét lépése tréningek
- Robin Williams : Csodás álmok jönnekcímű filmjéről
- Csilla, három napja dolgozok magamon, de még nem vettem észre semmit.
- Szent Patrik reggeli imájából részlet:
"Krisztus velem - Krisztus előttem - Krisztus bennem.
Krisztus alattam - Krisztus jobbomon - Krisztus balomon.
Ő az erő, Ő a békesség.
Krisztus legyen, ahol fekszem,
Krisztus legyen ahol állok
Krisztus legyen ahol ülök,
Krisztus a magasságban - Krisztus a mélységekben - Krisztus a tágasságban.
Ő szóljon hozzám mások ajkával,
Ő tekintsen rám mások szemével,
Ő hallgasson engem mások fülével.
Krisztus, én Uram! - Krisztus, én Megváltóm!
Erőben kelek fel, a legszentebb Háromság hívásában,
a Háromság vallásában, a mindenséget teremtő Egység megvallásában."


Egészségre, sikerre, győzelemre fel, drága napocskáink! ;)

Youtube csatornánk: http://youtube.com/csillair
skype: kassai.csilla ☼

tel:
30/856-4083 Csilla
30/5719694 Andris

Ui:Mindig legyen eszedbe:
Te vagy az életed sugárzó Napja, senki más a világon! ☼

2016. augusztus 4., csütörtök

Hétvégén Tudatfelszabadítás hét lépése és Belső erő tanfolyamunk lesz

Kedveseink! Ma egy nagyon tanulságos, és tartalmas nap után vagyunk. :)

Annyit elárulhatunk, hogy hatalmas lépésekkel haladunk előre, sok újdonság, és sok-sok meglepetés vár Rátok, amiket előkészítünk nektek.

Még mindig dolgozunk, de örömmel tesszük, mert minden felismerés, minden alkotó gondolat olyan érzésekkel tesz minket gazdagabbá, amiket álmunkban sem tudtunk elképzelni korábban.
ALIG VÁRJUK, HOGY MINDEZEKET MEGOSZTHASSUK VELETEK! :)

Köszönjük szépen drága Teremtőnknek!
Halkan megsúgom, írjuk az Egészségdalunkat, isteni inspirációkat kaptunk hozzá.

Hétvégén Tudatfelszabadítás hét lépése és Belső erő tanfolyamunk lesz.

Aki nem szeret szenvedni, de szeretne megtanulni HELYESEN  TEREMTENI, ÉS MÁR VÉGZETT NÁLUNK FŐNIXET, MEGRENDELHETI, RÉSZT VEHET RAJTA.

A többiek jelentkezhetnek FŐNIXRE. ITT az ideje ugyanis kigyomlálni a tudatalattit, és rendbe tenni az életed. Bár Te tudod, nem nekünk sürgős. . . 

Minden attól függ, mennyire nyomja a hátsódat az a bizonyos szög. Ha még bírod, akkor nehogy jelentkezz hozzánk tréningre, mert többet nem tudsz utána már szenvedni, hogy ha szorgalmasan és lelkesen végzed a programunkat. :)
Mindenki másnak azt mondjuk: Hajrá! http://kassaicsilla.com

És mindig tudd!! TE vagy az életed sugárzó Napja, senki más a világon! ;)

2016. július 26., kedd

2016.07.26.Csak a hülyék tudnak mindent, a többiek életük végéig tanulna...Szeretettel üdvözöllek, kedves látogató!
2016.07.26.Csak a hülyék tudnak mindent, a többiek életük végéig tanulnak.(Einstein) Mikor mondhatod, hogy rendben az életed?
6 314 feliratkozó 2 948 573 megtekintés a youtubecsatornámon: http://youtube.com/csillair
http://egeszsegter.hu/cikk/834/onkologus-szakorvos:-a-betegsegek-mindig-a-lelki-bajokra-vezethetok-vissza!.html

Videólinktár kedvezményes kuponoddal:
http://kassaicsilla.com/video-linktar/

Egészségre, sikerre, győzelemre fel, drága napocskáink! ;)

Startlapunk: http://kassaicsilla.com
Youtube csatornánk: http://youtube.com/csillair
skype: kassai.csilla ☼
http://www.facebook/kassaicsillairoestrener  ☼

tel:
30/856-4083 Csilla
30/5719694 Andris

Ui:Mindig legyen eszedbe:
Te vagy az életed sugárzó Napja, senki más a világon! ☼

5ről 6ra Elit KlubKedves Barátunk! :)

Ezerrel készül az Elit klubbunk.
Várható indulás 2016.augusztus 01.
Aki még nem rendelkezik a szükséges tréningekkel, ne keseredjen el, mert folyamatosan fel lehet rá iratkozni, indítjuk az év minden napján.

Itt lehet tájékozódni, sőt, megrendelni is. Kártyás fizetésre augusztus 01-től nyílik meg a lehetőség. Utalással már most előrendelhető a program.

Tájékozódás és megrendelés:
http://kassaicsilla.com/5rol-6ra-elit-klub/

Mottónk: „Az okos emberek megoldják a problémákat, a zsenik pedig megelőzik őket.” (Albert Einstein)

Az Elit Klub tagsághoz szükséges végzettségek: Bőség program, Főnix konzultáció, 5ről 6ra Önmenedzselő tréning, Társ-ideál tréning.

Amennyiben szeretnél klubtagunk lenni, íme, láss neki ezek elvégzésének, de előbb iratkozz fel a videó-linktárunkra, mert akkor 3000 Ft kedvezmény kupont kapsz ajándékba, melyet bármelyik tréningünkre beválthatsz most, azonnal!

Videó-linktár: http://kassaicsilla.com/video-linktar/
Tréningjeink itt rendelhetők meg: http://kassaicsilla.com/
Kinek van rá szüksége?

- Aki elvégezte a bőségprogramot, a Főnix konzultációt, az 5ről6ra Önmenedzselő tréninget, és a Társ-ideál tréninget, és szeretne képben maradni.
- Akinek fontos az, hogy az elméleti önismereti tudását folyamatosan gyarapítsa,és a mindennapi életben egyre hatékonyabban alkalmazza.
- Aki az önpusztítás narkójáról az önfejlesztés narkójára szeretne átszokni, hogy mindig jól érezze magát a bőrében.
- Aki mindig biztonságban szeretné magát és szeretteid tudni.
- Aki a saját élete tudatos teremtője kíván lenni, megtanulva a lélekből teremtés művészetét.
- Aki kitűzött céljait nem csak elérni akarja, hanem folyamatosan egyre magasabb életszínvonalra, tudatosságra szeretne szert tenni.
- Aki saját énje folyamatos fejlesztése által a világot is szeretné megjobbítani.
- Akinek fontos az, hogy jó példa legyen a világ számára, ezzel szolgálva az emberiség fejlődését.
- Aki probléma centrikusság helyett a megoldás centrikusságra törekszik.
- Aki állandóan keresi a jót, és a még jobbat.
- Vagy egyszerűen csak hobbinak érzi, hogy a legjobbat hozza ki önmagából és az életéből.
- Aki a Teremtőjével egységben szeretne létezni, és alkotni.

Tehát még egyszer:
Várható indulás 2016.augusztus 01
.
Itt lehet tájékozódni, sőt,megrendelni is. Kártyás fizetésre augusztus 01-től nyílik meg a lehetőség. Utalással már most előrendelhető a program.
Megrendelés: http://kassaicsilla.com/5rol-6ra-elit-klub/
Egészségre, sikerre, győzelemre fel, drága napocskáink! ;)

Hivatalos weboldalunk: http://kassaicsilla.com
Youtube csatornánk: http://youtube.com/csillair
skype: kassai.csilla ☼
http://www.facebook/kassaicsillairoestrener  ☼

tel:
Csilla:  +36-30-856-4083
Andris:  +36-30-779-5565


Ui:Mindig legyen eszedbe:
Te vagy az életed sugárzó Napja, senki más a világon! ☼

2016. július 22., péntek

Kedveseink, ezerrel készül az Elit klubbunk. Várható indulás 2016.augusztus 01.


Kedveseink, ezerrel készül az Elit klubbunk.
Várható indulás 2016.augusztus 01.
Aki még nem rendelkezik a szükséges tréningekkel, ne keseredjen el, mert folyamatosan fel lehet rá iratkozni, indítjuk az év minden napján.

Itt lehet tájékozódni, sőt,megrendelni is. Kártyás fizetésre augusztus 01-től nyílik meg a lehetőség. Utalással már most előrendelhető a program.
Tájékozódás és megrendelés:

Mottónk: „Az okos emberek megoldják a problémákat, a zsenik pedig megelőzik őket.” (Albert Einstein)

Az Elit Klub tagsághoz szükséges végzettségek: Bőség program, Főnix konzultáció, 5ről 6ra Önmenedzselő tréning, Társ-ideál tréning.

Amennyiben szeretnél klubtagunk lenni, íme, láss neki ezek elvégzésének, de előbb iratkozz fel a videólinktárunkra, mert akkor 3000 Ft kedvezmény kupont kapsz ajándékba, melyet bármelyik tréningünkre beválthatsz most, azonnal!


Tréningjeink itt rendelhetők meg:http://kassaicsilla.com/

Mottónk: „Az okos emberek megoldják a problémákat, a zsenik pedig megelőzik őket.” (Albert Einstein)

Kinek van rá szüksége?

- Aki elvégezte a bőségprogramot, a Főnix konzultációt, az 5ről6ra Önmenedzselő tréninget, és a Társ-ideál tréninget, és szeretne képben maradni.
- Akinek fontos az, hogy az elméleti önismereti tudását folyamatosan gyarapítsa,és a mindennapi életben egyre hatékonyabban alkalmazza.
- Aki az önpusztítás narkójáról az önfejlesztés narkójára szeretne átszokni, hogy mindig jól érezze magát a bőrében.
- Aki mindig biztonságban szeretné magát és szeretteid tudni.
- Aki a saját élete tudatos teremtője kíván lenni, megtanulva a lélekből teremtés művészetét.
- Aki kitűzött céljait nem csak elérni akarja, hanem folyamatosan egyre magasabb életszínvonalra, tudatosságra szeretne szert tenni.
- Aki saját énje folyamatos fejlesztése által a világot is szeretné megjobbítani.
- Akinek fontos az, hogy jó példa legyen a világ számára, ezzel szolgálva az emberiség fejlődését.
- Aki probléma centrikusság helyett a megoldás centrikusságra törekszik.
- Aki állandóan keresi a jót, és a még jobbat.
- Vagy egyszerűen csak hobbinak érzi, hogy a legjobbat hozza ki önmagából és az életéből.
- Aki a Teremtőjével egységben szeretne létezni, és alkotni.

Várható indulás 2016.augusztus 01.
Itt lehet tájékozódni, sőt,megrendelni is. Kártyás fizetésre augusztus 01-től nyílik meg a lehetőség. Utalással már most előrendelhető a program.

Mottónk: „Az okos emberek megoldják a problémákat, a zsenik pedig megelőzik őket.” (Albert Einstein)

És mindig tudd! Te vagy az életed sugárzó Napja, senki más a világon!

2016. július 18., hétfő

Az anya, a nagymama és a dédi esete


Hát, drágáim, nagyon nagyon csodálatos dolog történt a mai napon. Egy olyan tündérrel tréningeltem ma, akinek a lányával immár fél esztendővel ezelőtt, tehát egy nagymamával.

A nagymama nagyon nyitott volt, de örökké amolyan bűnbak és lúzer szerepben tündökölt az élete folyamán.

Folyamatos igazságtalanságok történtek vele, ellene vallottak olyan kollégái, akiket ő mindig segített és még a férje sem állt ki mellette soha.

A főnixen világosan láttam, hogy az apai vonalon van a baj, még pedig az apai nagymama élete miatt.

Jól láttam. Az apai nagymama egy áldott jó teremtés volt, de sokat szenvedett a földön. A férje, a nagypapa ütötte verte, mindig vele intéztetett el mindent, igazságtalan volt a gyermekeivel is.

Akivel én ma tréningeltem, ő az unoka volt. Őt szerette a nagymama. Vitte magával az erdőbe, tanította a gyógynövényekben rejlő értékes erő használatára, de az édesanyja utálta az anyósát, sokszor nem engedte hozzá, pedig szemközt laktak a falujukban.

A főnixen dolgoztunk a nagymamával, feloldoztuk, mert jellemző, hogy bár ő volt a megalázott és a sértett fél, hite ellenére, mégis neki volt bűntudata mindenkivel szemben.

A drága unoka, ( hatvanan túli nagymama), most boldogságot kívánt neki, és megköszönte azt a sok szeretetet, törődést, amit kapott tőle.

Mivel elbúcsúzni sem tudtak egymástól a nagymama halálakor, ezért az unoka ezen bűntudatát is oldanunk kellett.
A nagypapa túl élve a nagymamát, azzal szembesült, hogy egyik gyerekének sem kellett! Dobálták ide oda, a mocskos ronda igazságtalan szarkeverő és verekedős természetéért.

Ám a végkifejlet csodálatos volt!
11 óra 10 perckor sikerült a nagymamának elmennie a fénybe, még pedig jött érte a Szűz Anya, akiben ő mindig is nagyon hitt.

Mondtam a tréningelőmnek, érzem, hogy most egy hatalmas karmikus teher megy le az egész családfáról. talán mondanom sem kell, hogy a lányával is mindig ugyanez történt!
Lépten nyomon. Nem becsülték meg, sőt, igazságtalanságok érték munkahelyen, otthon a férje részéről egyaránt.

És mi is állt mögötte? A dédivel történt szörnyűségek. Ő vele bántak gonoszul, férje, menye egyaránt. És ez az igazságtalanság adódott át generációról generációra.

Egész pontosan az:
Kiteszem a lelkem, de nekem nem jár köszönt. Még sem becsül senki.

Ezt élte meg mindhárom nő a családban. Dédmama, nagymama és az anyuka egyaránt.

Ám örömmel tudatom, ennek most vége.

Most mér fény, szeretet, és szabadság veszi körbe a dédit, sőt, az általa úgy imádott Szűz anya szeretete is.

A ma velem tréningelt nagymamát, és a szuper lányát, aki két gyermekes pedagógus, őt is.

A nagymama felhívta a lányát, hogy 11 óra 10 perckor nem érzett-e valami furcsát?

A válasz a következő volt:
"De igen! Először összeszorult a szívem, de aztán egy hatalmas nyugalom, és egy békés eufórikus örömérzés fogott el."

Hát így váltódnak meg a családfák a mi főnixünk által. Így vesszük le a lelki terheket a tréningelőinkről égi segítőink, és vezetőink segítsége által.

Így szabadulunk meg a félelemtől, a szorongástól, a szenvedéstől.

Mert egyet mindenki jól véssen az eszébe!

A félelem a hit teljes hiánya! (Dr.Joseph Murphy)

ITT lehet hozzám jelentkezni főnixre, és itt lehet rendbe tenni önmagunk megváltásán keresztül az egész világot.

A sors különös ajándéka, amikor anya és lánya ennyire értelmes és egy követ fúj. Tudnak majd együtt teremteni, még pedig ezerrel! ☼ A dédi pedig odaátról segít nekik.
Ez csodálatos!

Szép estét, szép álmokat mindenkinek.

Csillátok és Andrisotok